Kurumsal Dökümanlar

Şirketimizle çalışmaya karar vermeniz durumunda gümrüklerde dosya açılması için gereken bir takım evrakların hazırlanması gerekmektedir. 2018 sonrasında gümrüklerde işlem yaptıysanız hazırlamanız gereken sadece noter onaylı vekaletname olacaktır. Bunun dışında işlemin niteliğine göre izin gerektiren işlemler için şirket temsilcilerimiz sizleri gereken ekstra evraklar konusunda bilgilendirecektir. 

Gümrüklerde ilk kez dosya açmak için gereken evraklar;

  • Ticaret Sicil Gazetesi (ilgili oda onaylı, asıl veya barkodlu çıktı)
  • Vergi Mükellefiyet Yazısı (vergi dairesi onaylı veya barkodlu çıktı)
  • Faaliyet Belgesi (ilgili oda onaylı veya barkodlu çıktı)
  • Oda Sicil Kayıt Sureti (ilgili oda onaylı veya barkodlu çıktı)
  • İmza Sirküleri (asıl)
  • Şirketimize vermiş olduğunuz noter onaylı vekaletname aslı

Antalya, Isparta ve Burdur illerinde yerleşik firmaların, İhracatçı birliklerine kaydı için, https://www.baib.gov.tr/tr/uyelik-nasil-uye-olabilirim.html ilgili linkten yönergeler takip edilebilir. 

Vekaletname örneği talep etmek için lütfen iletişim formunu doldurun.